การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

Digital Rectal exam
แพทย์จะสวมถุงมือเคลือบสารหล่อลื่น แล้วสอดนิ้วเข้าไปทางทวารหนัก เพื่อตรวจหาความผิดปกติบริเวณส่วนปลายสุดของลำไส้ตรง

การตรวจเลือดในอุจจาระ (Fecal Occult Blood Test : FOBT)
เนื้องอกและมะเร็งลำไส้ใหญ่พบว่าเกิดภาวะเลือดออกเป็นพักๆ ได้ อาจไม่พบว่าถ่ายเป็นเลือดสดๆ ออกมา แต่เกิดเพียงเล็กน้อย จึงเป็นที่มาของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดในอุจจาระ ซึ่งจะพบได้ 24 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนตรงและลำไส้ใหญ่ส่วนโค้ง (Flexible Sigmoidoscopy)
แพทย์จะใช้เครื่องมือ ซีกมอยด์โสโคป สอดผ่านขึ้นไปทางลำไส้ตรงไปสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนล่างเพื่อตรวจหาความผิดปกติ หากพบแพทย์สามารถตัดชิ้นเนื้อออกไปตรวจสอบได้ เครื่องมือนี้สามารถส่องกล้องดูลำไส้ได้ประมาณ 60 เซนติเมตร ไม่ตลอดความยาวของลำไส้

การส่องกล้องตรวจภายในลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
เป็นการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่โดยตรง สามารถตรวจดูได้ตลอดความยาวของลำไส้ ที่ปลายท่อมีกล้องวิดีโอติดอยู่เพื่อให้เห็นภาพภายในลำไส้ตรงและลำไส้ใหญ่ทั้งหมด และสามารถเก็บชิ้นเนื้อที่สงสัยไปตรวจได้

การสวนแป้ง (Double Contrast Barium Enema, DCBE)
ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อการตรวจด้วยวิธีการส่องกล้องแพทย์จะใช้วิธีนี้ โดยการใช้สารทึบแสงแบเรียมร่วมกับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอ๊กซเรย์ หรือ เอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ วิธีนี้สามารถเห็นเนื้องอก แต่ไม่เห็นความผิดปกติในบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนตรงและส่วนล่าง

การติดชิ้นเนื้อ (Biopsy)
แพทย์จะตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา โดยการย้อมสีและส่องตรวจด้วยกล้องกำลังขยายสูงโดยพยาธิแพทย์ เป็นวิธีการที่สามารถวินิจฉัยได้อย่างแน่นอน

ระยะของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
การทราบระยะของโรค จะเป็นข้อมูลในการตัดสินเลือกวิธีรักษา
ระยะ 0 เซลล์มะเร็งยังเติบโตอยู่ในเยื่อบุของผนังลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ระยะ 1 เซลล์มะเร็งฝังในชั้นกล้ามเนื้อของลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง แต่ยังไม่กระจายสู่เนื้อเยื่อข้างเคียง
ระยะ 2 เซลล์มะเร็งลุกลามผ่านทุกชั้นของผนังลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ไปสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะใกล้เคียง แต่ยังไม่ลุกลามสู่ต่อมน้ำเหลือง
ระยะ 3 เซลล์มะเร็งลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง 1-3 ต่อม หรือมากกว่า แต่ยังไม่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ
ระยะ 4 เซลล์มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ตับ ปอด เยื่อบุช่องท้อง และรังไข่

สอบถามข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิคที่นี่ หรือโทร. 02-264-2217-9

This entry was posted in รู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.