ต้านมะเร็ง ด้วยยาจีน

ยาจีนรายแรกที่ได้รับการบันทึกในสารานุกรมยาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกานิยามเป็นยาจากสมุนไพรจีน ออกฤทธิ์ขจัดอนุมูลอิสระ ปรับประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็ง ให้เภสัชตำรับเลขที่ C88275


ส่วนประกอบสำคัญ
ต้านมะเร็ง
ยานี้สกัดจากสมุนไพรจีน 30 กว่าชนิด มีตัวยาสำคัญ อาทิ ตงฉงเซี่ยเฉ่า ไป๋ฮวาเสอเสอเฉ่า กันเฉ่า หวังฉี หนี่เจินจื่อ ซึ่งสมุนไพรที่ถูกคัดเลือกมาล้วนมีสรรพคุณต้านมะเร็ง และยังมีกลุ่มทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง ปรับประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน ต้านการแพร่กระจาย ต้านการสร้างหลอดเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็ง

การออกฤทธิ์ของยา

1. ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภูมิคุ้มกันที่ดีส่งผลให้สุขภาพผู้ป่วยฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว อาการสงบ ยืดอายุ ลดผลข้างเคียงการรักษาแผนปัจจุบัน
2. ออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็ง ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้โดยตรง
ตัวยาเข้าไปช่วยหยุดวงจรชีวิตเซลล์มะเร็ง ขัดขวางการเผาผลาญพลังงาน และทำลายโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้เซลล์มะเร็งสลายและตายไปในที่สุด

ยืนยันคุณภาพจากการวิจัยและทดสอบ
มีการศึกษาผลของยาต่อเซลล์มะเร็ง และผลต่อภูมิคุ้มกันแล้วกว่า 20 หัวข้อ ตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติแล้ว 12 ฉบับ การทดสอบที่สำคัญ ได้แก่

•การทดลองทางคลินิกในมนุษย์ โดย National Taiwan University Hospital ชี้ให้เห็นว่ายานี้ปลอดภัยและมีประสิทธิผลเป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การรับประทานยานี้ ครั้งละ 20 ซีซี 3 ครั้งต่อวัน เป็นเวลาต่อเนื่อง 6 เดือน ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และกระบวนการการรับรู้ ลดความอ่อนล้า และผลครอบคลุมเกือบทุกส่วนทั้งร่างกาย มีผลปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
• การทดลองกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง โดย National Institute of Cancer Research, National Health Research Institutes ไต้หวัน ชี้ให้เห็นว่า
1) ยานี้ให้ผลควบคุมการแสดงออกของยีนเซลล์ต้นกำเนิด ควบคุมความสามารถในการสืบสายพันธุ์ ยับยั้งการสร้างรูปแบบ และความสามารถในการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง มีผลทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
2) การใช้ยานี้ร่วมกับยาเคมีบำบัด Doxorubicin ให้ผลทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น

การทดลองได้อธิบายอย่างชัดเจนว่า ยานี้นอกจากจะมีบทบาทช่วยรักษามะเร็งแบบบูรณาการแล้ว ยังมีประสิทธิภาพเป็นยารักษามุ่งเป้าต่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง มีผลต่อการป้องกันการเกิดซำของมะเร็งด้วย

• การศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง โดย School of Chinese Medicine, the University of Hong Kong พบว่ายานี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่เลี้ยงมะเร็ง และมีผลช่วยลดการดื้อยาต้านมะเร็งในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่

• การศึกษา Pre-Clinical โดยศูนย์มะเร็งTung’s Taichung Metro Harbor Hospital ไต้หวัน ชี้ให้เห็นว่า
1.ยานี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเฉลี่ย 45.7%
2.ยานี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันสูงขึ้น 83.3% ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
3.ยานี้ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิด T cells ในผู้ป่วยมะเร็ง

รักษาแบบบูรณาการอย่างได้ผล
ยานี้สามารถใช้ควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การรักษามะเร็งราบรื่นและได้ผลยิ่งขึ้น เนื่องจาก
1) ขัดขวางขั้นตอนการเพิ่มขนาดและสร้างโปรตีนใหม่ของเซลล์มะเร็ง ทำให้การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ เกิดฝ่อตายของเซลล์เซลล์มะเร็งช่วง G1 และ S ถือเป็นการลดจำนวนเซลล์มะเร็ง
2) ช่วยหยุดวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็งในช่วง G2 กับช่วง M ซึ่งช่วงนี้เซลล์มะเร็งจะไวต่อยาเคมีบำบัดและรังสีรักษามากที่สุด เซลล์มะเร็งจึงถูกทำลายจากเคมีบำบัดและฉายรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะแบ่งตัว

ใช้ยาต่อเนื่องอย่างปลอดภัย
• ยานี้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขใน 8 ประเทศ
• ได้รับอนุญาตจำหน่ายในอีกกว่า 15 ประเทศ
• ผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนสารโลหะหนักจาก ห้อง ปฏิบัติการ SGS ฮ่องกง
• ผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมี 270 ชนิด รวมถึงสเตียรอยด์ จากห้องปฏิบัติการ SGS ไต้หวัน
ควรใช้ยานี้เมื่อใด
1) พบเนื้องอก กำลังรอผลตรวจวินิจฉัย
2) ช่วงเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา
3) เมื่อต้องการเพิ่มผลการรักษาร่วมกับแผนหลัก
4) เมื่อไม่สามารถรักษาด้วยวิธีใดได้
5) เมื่อไม่ยินยอมรักษาด้วยการรักษาแผนหลัก
6) หลังการรักษาแผนหลัก เพื่อป้องกันการเกิดซำ
7) มีความเสี่ยงมะเร็งสูง ต้องการป้องกัน
This entry was posted in ยาจีนรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.