ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปัจจัยเสี่ยง คือ สิ่งที่สามารถเพิ่มโอกาสการเกิดโรคในบุคคลนั้น หรือสิ่งที่เพิ่มโอกาสในการพัฒนาไปของโรค อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจัยเสี่ยงมีอิทธิพลต่อโรค แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็ง เพียงแต่เมื่อทราบปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ก็สามารถช่วยเรื่องการดำเนินชีวิตและทางเลือกในการรักษา สำหรับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. เพศและเชื้อชาติ ในชาวอเมริกันนั้นผู้ชายจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าผู้หญิง คนผิวดำจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนผิวขาว แต่คนผิวดำในทวีปแอฟริกากลับมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่ำมาก ดังนั้นความเสี่ยงเชิงเผ่าพันธุ์ อาจขึ้นกับว่าอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมหรือไม่
2. อายุ พบว่ามากกว่า 90% ของมะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดกับคนที่อายุเกิน 50 ปี
3. อาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับอาหาร พบว่าอาหารที่อุดมด้วยไขมัน และแคลอรีสูง มีเส้นใยอาหารต่ำ อาหารปนเปื้อนสารพิษ หรือการสะสมแบคทีเรียในลำไส้ มีบทบาททำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้ โดยเฉพาะที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ซึ่งเป็นบริเวณที่สัมผัสกับกากอาหารที่มีสารก่อมะเร็งเป็นเวลานาน
4. มีประวัติติ่งเนื้อชนิดโพลิปที่ลำไส้ใหญ่ ซึ่งไม่ใช่เนื้องอกที่ร้ายแรง เป็นธรรมดาของคนอายุมากกว่า 50 ปี ที่อาจมีได้ แต่มีติ่งเนื้อบางชนิดที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูง บางครั้งมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่เรียกว่า การเป็นเนื้องอกลำไส้ใหญ่กันทั้งตระกูล (Familial Polyposis) จะพบมีเนื้องอกจำนวนมากเกิดขึ้นที่ผนังลำไส้ และเกือบทั้งหมดของเนื้องอกชนิดนี้ จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่อไป
5. มีประวัติเป็นโรคลำไส้บางชนิด ได้แก่ โรคแผลอักเสบของลำไส้เรื้อรัง (Chronic ulcerative colitis) นาน 10 ปี หรือมากกว่า จะมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 5-10 เท่า
6. กรรมพันธุ์ ยีน มีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น ถ้ามีน้องเป็นมะเร็งลำไส้ตรงคนหนึ่งแล้ว คนที่เหลือก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งแบบเดียวกันได้ราว 10-15% มีกิจกรรมที่ใช้กำลังกายปานกลางจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่น้อยลง
7. การสูบบุหรี่ จากการศึกษาพบว่าการสูบบุหรี่มากและนานกว่า 35 ปี จะเพิ่มอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และเป็นโดยไม่ทราบสาเหตุ
8. การดื่มสุรา หรือเบียร์อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
9. ประวัติการเป็นมะเร็ง ผู้หญิงที่มีประวัติการเป็นมะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมากขึ้น

สอบถามข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิคที่นี่ หรือโทร. 02-264-2217-9

This entry was posted in รู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.