ผ่าความจริงพิชิตมะเร็ง

ความจริงเกี่ยวกับมะเร็ง

ผ่าความจริงพิชิตมะเร็ง

ผ่าความจริงพิชิตมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคที่ไม่สามารถทำนายได้ล่วงหน้า ไม่มีแพทย์คนใดการันตีได้ว่ามะเร็งรักษาแล้วจะลาขาดตลอดกาล หากทางการแพทย์บอกว่ามะเร็งชนิดนี้มีอัตราการรอดชีวิต 80% นั่นหมายถึง อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปีเท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วหลังจากปีที่ 5 มะเร็งอาจกลับมาอีกได้

          มะเร็งแตกต่างจากโรคอื่นตรงที่มักกลับมาเป็นซ้ำภายหลังการรักษา ลุกลามแพร่กระจายจนทำลายชีวิตผู้ป่วยในที่สุด สาเหตุที่สำคัญนอกเหนือจากการดื้อยาต้านมะเร็งซึ่งพบได้บ่อย ยังมีสาเหตุมาจากการที่ยารักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันนี้ไม่สามารถทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้  เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งไม่ตอบสนองต่อการรักษาต่างๆ ทำให้โรคกลับมาเป็นซ้ำได้อีก ดังนั้นแนวทางในการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาด คือ ทำลายทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งไปพร้อมกัน

เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง คือ  เซลล์มะเร็งตัวอ่อนที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์ปกติ  แต่สามารถเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์มะเร็งได้  เปรียบเสมือนเมล็ดมะเร็งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายรอวันเจริญเติบโตเป็นก้อนมะเร็งในที่สุด

เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการศึกษาวิจัยพัฒนาทางมะเร็งวิทยา เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง เพิ่มประสิทธิภาพและความจำเพาะเจาะจงในการรักษาโรคมะเร็ง  ตลอดจนศึกษาหาแนวทางในการป้องกันมะเร็งตั้งแต่ต้นกำเนิดของโรคมะเร็งในที่สุดความสำเร็จในการค้นหายาต้านเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ขึ้นอยู่กับความเข้าใจถึงกลไกการเกิดและการดำเนินโรคของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ตัวอย่างเช่น ยีนบีเอ็มไอ 1 เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  น๊อทซ์เป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเซลล์ตัวอ่อนของระบบหลอดเลือด ระบบประสาทและเต้านม โซนิเฮดจ์ฮอกและวินท์เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาของมะเร็ง ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างของเป้าหมายภายในเซลล์  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นกันอยู่

สำหรับด้านแพทย์ทางเลือก ทีมนักวิจัยของศูนย์วิจัยมะเร็ง สถาบันวิจัยแห่งชาติไต้หวัน (National Institute of Cancer Research, National Health Research Institutes, Taiwan) ซึ่งนำทีมโดย นพ.ล่าย จี๋ หมิง ได้วิจัยปฏิกิริยาในการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของยาสมุนไพรจีนชนิดหนึ่ง เพื่อทดสอบผลการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ในกรณีใช้ยาจีนเพียงอย่างเดียว หรือใช้ยาต้านมะเร็งอื่นร่วมด้วย

วิธีการทดลอง นักวิจัยชาวไต้หวันได้นำเซลล์มะเร็งตับมาแยกเอาเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง แล้วทดลองใช้ยาจีนเพียงอย่างเดียวยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง เปรียบเทียบกับการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งโดยใช้ยาจีนร่วมกับยาเคมีบำบัด

ผลการทดลองพบว่า ยาจีนให้ผลทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ โดยออกฤทธิ์ ควบคุมการแสดงออกของยีนเซลล์ต้นกำเนิด ควบคุมความสามารถในการสืบสายพันธุ์ ยับยั้งการสร้างรูปแบบและความสามารถในการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ยิ่งไปกว่านั้นจากการทดลองใช้ยาจีนร่วมกับยาเคมีบำบัด ยังให้ผลทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น การศึกษาดังกล่าวยังได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ของสหราชอาณาจักรในปี 2012 ด้วย

สำหรับในด้านโภชนการ นักโภชนบำบัดยอมรับว่า เคมีบำบัด การฉายรังสี ฆ่าเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งไม่ได้ เหตุเพราะหน้าตาไม่ใช่เซลล์มะเร็งปกติ สิ่งที่ด้านโภชนาการช่วยได้ คือ กินให้ถูกเพื่อทำให้ภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพ อาทิ การเพิ่มวิตามินดี การลดสารโลหะหนักที่สะสมในร่างกายซึ่งจะไปกดภูมิคุ้มกัน ฯลฯ

           วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557  เวลา 12:00 – 16:30 น. พบกันในงาน “ผ่าความจริงพิชิตมะเร็ง” ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี ซ.ศูนย์วิจัย(เพชรบุรีตัดใหม่47) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กทม.

ผ่าความจริง พิชิตมะเร็ง
ผ่าความจริง พิชิตมะเร็ง

พบกับผู้เชี่ยวชาญและสนทนากับผู้มีประสบการณ์จริง รศ.นพ.นรินทร์  วรวุฒิ กับการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเซลล์ต้นรู้ลึกเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเรา วิวัฒนาการจัดการเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งสาเหตุมะเร็งแพร่กระจายและการเกิดซ้ำ รู้ทันทางเลือกทางรอดใหม่สู้มะเร็ง

           ดร.กมล  ไชยสิทธิ์ จะมาแนะนำการจัดการกับต้นกำเนิดมะเร็งในแง่โภชนาการ อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรักษา และหลังการรักษา  อีกท่านคือ แพทย์จีน มาลิน  ปิยะชินวรรณ จะมานำทำกิจกรรม ตบมือกระตุ้นจุดลมปราณเสริมภูมิคุ้มกัน

          ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมงานรับหนังสือ 2 เล่ม “เรื่องจริงจากผู้ป่วยมะเร็ง” และ “คู่มือพิชิตมะเร็งที่เซลล์ต้นกำเนิด” พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการ และรับของที่ระลึกมากมายสำรองที่นั่งด่วนที่ โทรศัพท์ 02-664-0078 หรือ 087-670-3254

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Comments are closed.