ภาวะขาดสารอาหารกับผู้ป่วยมะเร็ง

ภาวะขาดอาหารกับผู้ป่วยมะเร็ง

          ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่มีภาวะขาดอาหาร ถ้าปล่อยให้ลุกลามไปเรื่อยๆ อาจผอมแห้งจนหนังหุ้มกระดูก อ่อนเพลียไม่มีแรง หมดความกระตือรือร้น อวัยวะต่างๆทำงานผิดปกติ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย จนมีผลเสียที่รุนแรงได้ การขาดอาหารพบได้ทั้งการขาดพลังงาน ขาดโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ

          อัตราการเกิดภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีตั้งแต่ 40 – 80% ผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากไม่ได้เสียชีวิตจากการลุกลามของโรค แต่กลับเป็นเพราะการขาดอาหาร ซึ่งทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานลดลง เกิดการติดเชื้อและเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายจนมีผลเสียที่รุนแรงตามมา ผู้ป่วยมะเร็งจะมีการใช้พลังงานมากขึ้น เซลล์มะเร็งมีการสร้างสารเคมีบางอย่าง ทำให้เผาผลาญอาหารที่รับประทานเข้าไปให้หมดไปโดยเร็วเพื่อใช้พลังงาน ถ้าร่างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอ จะมีการเผาผลาญจากอาหารส่วนที่สะสมไว้ในร่างกายแล้วลุกลามไปถึงกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่าง ๆ

          ผู้ป่วยโรคมะเร็งรับประทานอาหารได้น้อย ในขณะที่ร่างกายต้องการอาหารเพื่อนำไปสร้างพลังงานเพิ่มขึ้น หรือเกิดภาวะการดูดซึมอาหารสูญเสียไป ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมะเร็งมีความต้องการพลังงานและสารอาหาร มากกว่าปกติด้วย  ดังนั้นหากผู้ป่วยไม่รู้จักการจัดอาหาร และการเลือกเมนูอาหารที่ถูกต้อง ผู้ป่วยจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดสารอาหารและเสียชีวิตจากผลแทรกซ้อนของการ ขาดสารอาหารได้

This entry was posted in วีธีการรักษาและดูแล. Bookmark the permalink.

Comments are closed.