รู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่

เนื่องจากพฤติกรรมในด้านความเป็นอยู่และการบริโภคของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน ทำให้มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีแนวโน้มที่การเกิดที่สูงขึ้นมาก ในสหรัฐอเมริกาพบว่า มะเร็งลำไส้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ในประเทศไทยก็มีแนวโน้มไม่ได้แตกต่างกัน

ลำไส้ใหญ่เป็นส่วนท้ายสุดของทางเดินอาหาร มีความยาวประมาณ 150-180 เซนติเมตร ส่วนท้ายของลำไส้ใหญ่ ที่มีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เป็นส่วนของลำไส้ตรง และต่อจากลำไส้ตรงจะเป็นทวารหนัก ซึ่งเป็นส่วนท้ายสุดของทางเดินอาหาร หน้าที่หลักของลำไส้ใหญ่ คือ ดูดกลับน้ำจากกากอาหารเหลวให้กลายเป็นกากอาหารที่แข็งขึ้น หรืออุจจาระนั่นเอง

มะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ เซลล์มะเร็งของเนื้อเยื่อลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ที่พบบ่อยเกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตผิดปกติ กลายเป็นติ่งเนื้อเล็กๆ เรียกว่า โพลิพ (polyp) จากนั้นติ่งเนื้อนี้จะใช้เวลาประมาณ 10 ปี ในการพัฒนากลายเป็นมะเร็งในที่สุด แต่หากเรามีการตรวจพบโพลิพในระยะเริ่มต้น และใช้การผ่าตัดเนื้องอกโพลิพออก ก็สามารถป้องกันไม่ให้ติ่งเนื้อพัฒนากลายเป็นมะเร็งได้

สอบถามข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิคที่นี่ หรือโทร. 02-264-2217-9

This entry was posted in รู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.