“เทียนเซียน” วิวัฒนาการยาจีนต้านมะเร็ง

       ยาน้ำเทียนเซียน (Tian Xian Liquid) คิดค้นโดย ศาสตราจารย์ หวัง เจิ้น กั๋ว ตั้งแต่ปี 1986 ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2541 เป็นยาแผนโบราณ เลขทะเบียน K12/41

       ยาน้ำเทียนเซียนเป็นยาจีนตำรับแรก ที่ได้รับการบันทึกในสารานุกรมยาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกา ระบุเป็นยาจากสมุนไพรจีน ที่ออกฤทธิ์ขจัดอนุมูลอิสระ ปรับประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน และต้านมะเร็ง ให้เภสัชตำรับเลขที่ C-88275

       ยาน้ำเทียนเซียนเป็นยาจีนที่มีการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลมา 115 ปี ยังไม่เคยทดลองยาจีนมาก่อน
       ชื่อการทดลอง : ประเมินผลความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาน้ำเทียนเซียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

       สรุปผลการทดลอง : การรับประทานยาน้ำเทียนเซียน ครั้งละ 20 มิลลิลิตร 3 ครั้งต่อวัน เป็นเวลาต่อเนื่อง 6 เดือน ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และกระบวนการการรับรู้ ลดความอ่อนล้า และผลครอบคลุมเกือบทุกส่วนทั้งร่างกาย มีผลปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย ผู้ป่วย 2 คนที่ไม่ได้ผ่าก้อนออก คนหนึ่งก้อนยุบลง 50% อีกคนก้อนคงที่ นอกจากนี้ ยาน้ำเทียนเซียน ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อร่างกาย

การทดลองได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 803239 United Kingdom.

ยาน้ำเทียนเซียนยับยั้งการกระจายของมะเร็งและลดการเกิดซ้ำของโรค :
       เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง คือ  เซลล์มะเร็งตัวอ่อนที่สามารถเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ เปรียบเสมือนเมล็ดมะเร็งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายรอวันเจริญเติบโตเป็นก้อนมะเร็งในที่สุด เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเป็นสาเหตุความล้มเหลวของการรักษาโรคมะเร็ง เพราะไม่ตอบสนองต่อการรักษาต่างๆ ทำให้โรคมะเร็งกลับเป็นซ้ำ หรือแพร่กระจาย  จากการทดลองของ นพ.ล่าย จี๋ หมิง ที่สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาติไต้หวัน ทดสอบยาน้ำเทียนเซียนในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งสมอง เต้านม ตับ ปอด โดยให้ยาน้ำเทียนเซียนเปรียบเทียบกับการให้ยาเคมีบำบัด และฉายรังสี พบว่า ยาน้ำเทียนเซียนยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ในขณะที่เคมีบำบัด รังสีรักษา ไม่สามารถยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ กลับกระตุ้นให้เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งที่มีลักษณะดื้อยาเคมีบำบัด กลับตอบสนองไวต่อยาน้ำเทียนเซียน โดยผลวิจัยข้างต้น ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 617085. United Kingdom.

ยาน้ำเทียนเซียนใช้ได้กับมะเร็งทุกชนิด ช่วยให้การรักษามะเร็งราบรื่นและได้ผลยิ่งขึ้น เพราะ : 

 1. ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง ด้วยกลไก
  -  หยุดวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็ง ในช่วงที่ยาต้านมะเร็งออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด ไวต่อรังสีรักษาที่สุด เปิดโอกาสให้ยาต้านมะเร็ง(เคมีบำบัด) และฉายรังสีทำงานได้อย่างได้ผลมากขึ้น
  -  ขัดขวางการเผาผลาญพลังงานของเซลล์มะเร็ง (ไม่พลังงานเซลล์ก็ตาย)
  -  ทำลายโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง (เซลล์มะเร็งสลายตัวเอง ทำลายตัวเอง)
 2. ปรับสมดุลการเผาผลาญ คือ
  -  ทำลายกระบวนการเผาผลาญของเซลล์มะเร็ง
  -  ปรับปรุงการเผาผลาญของเซลล์ปกติ ช่วยให้ต้านมะเร็งได้ดีขึ้น
 3. ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน ทั้ง 2 ระบบ ช่วยลดผลข้างเคียงการรักษา และกระตุ้นการฟื้นฟูร่างกาย
  -  ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ คือ ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ เช่น ผิวหนัง เยื่อเมือก แมคโคฟาจ
  -  ระบบแบบภูมิคุ้มกันจำเพาะ คือ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับสิ่งแปลกปลอม เช่น ทีเซลล์ บีเซลล์
 4. ยับยั้งการกระจายของเซลล์มะเร็ง เพราะช่วยยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
 5. ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่เลี้ยงมะเร็ง 
 6. ช่วยให้เกิดการขับพิษจากการรักษา (อาทิ เคมีบำบัด ผ่าตัด)

ความปลอดภัย
1.  อย.ไทย : ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2541 เป็นยาแผนโบราณ เลขทะเบียน K12/41
2.  US NCI : ได้รับการบันทึกในสารานุกรมยา ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา เภสัชตำรับเลขที่ C88275
3.  SGS : ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันรับรองคุณภาพ SGS แห่งฮ่องกง ยืนยันว่า ปลอดภัยจากสารโลหะหนัก อาทิ สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท  ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรีย  และ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง อาทิ ยาฆ่าแมลง
4.  Clinical Trail : ไดรับการทดลองทางคลินิกยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วยระยะแพร่กระจาย (ระยะสุดท้าย)
5.  GMP : โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP

เมื่อไหร่ต้องใช้ยาน้ำเทียนเซียน
1.  ช่วงรอผลตรวจชิ้นเนื้อ
2.  ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวิธีหลัก
3.  ต้องการลดผลข้างเคียงจากการรักษาวิธีหลัก
4.  ไม่สามารถรักษาวิธีหลักได้  อายุมากแล้ว
5.  ไม่ต้องการรับการรักษาวิธีหลัก
6.  ต้องการหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำของโรค
7.  ผู้ที่มีความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง
8.  ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

This entry was posted in ยาจีนรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่. Bookmark the permalink.

Comments are closed.