Monthly Archives: พฤศจิกายน 2012

ยาจีนที่ถูกบันทึกในสารานุกรมยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกา

       ยาน้ำเทียนเซียน (Tian Xian Liquid) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2541 และยังขึ้นทะเบียนอีกหลายประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ตุรกี โรมาเนีย สิงคโปร์ เมื่อปี 2011 ชื่อยาน้ำเทียนเซียนได้ถูกบันทึกลงใน พจนานุกรมและสารานุกรมยา ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Cancer Institute) ระบุว่า

Posted in ยาจีนรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ | 111 Comments

โยเกิร์ตป้องกันมะเร็ง

โยเกิร์ตป้องกันมะเร็ง   รับประทานโยเกิร์ตทุกวันช่วยลดอุบัติการณ์ของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โดยการศึกษาพบว่ากรดแลคติคช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ แลคโตบาซิลลัสและโพรไบโอติกยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคของลำไส้ ส่งผลให้ช่วยลดการเกิดสารพิษ ลดความเสี่ยงการก่อเนื้องอก สอบถามข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งลำไส้ให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิคที่นี่ หรือโทร. 02-264-2217-9

Posted in วีธีการรักษาและดูแล | ไม่ให้ใส่ความเห็น