Monthly Archives: มิถุนายน 2013

ท้องอืดบ่อยๆ ผิดปรกติหรือไม่?

อาการท้องอืด…ถ้านานๆ เป็นครั้งคราวจะไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นบ่อยอาจเป็นอาการนำอย่างหนึ่งของมะเร็งในช่องท้องได้ อาการของท้องอืด คือ จะรู้สึกปวดท้องส่วนบน แน่นท้อง เมื่อกินอาหารลงไปแล้วอาหารนั้นไม่ย่อยหรือย่อยได้ช้า รู้สึกแน่นท้อง อึดอัด ไม่สบายตัว มีลมในท้องต้องเรอบ่อยๆ ถ้าอาการหนักก็จะปวด เสียด ที่ท้องร่วมด้วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีอาการมาก่อนแล้วเพิ่งจะมีอาการท้องอืดในช่วงเวลาสั้นๆ รวมถึงถ้ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียนติดต่อกัน กลืนอาหารไม่ได้ น้ำหนักลด ซีด ถ่ายอุจาระดำตัวเหลือง ตาเหลือง มีก้อนในท้อง การขับถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็น เช่น ท้องผูกมากขึ้นจนต้องกินยาระบาย หรืออาการท้องผูกสลับท้องเดิน เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าวร่วมด้วยควรจะรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการท้องอืดและรับการรักษาที่ถูกต้อง จะเป็นหนทางที่ดีที่สุด

Posted in ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ | ไม่ให้ใส่ความเห็น