Monthly Archives: มิถุนายน 2014

ข้อควรรู้เรื่องโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดลำไส้

ข้อควรรู้เรื่องโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดลำไส้ การผ่าตัดลำไส้ ในกรณีที่ผ่าตัดออกบางส่วน จะส่งผลให้ระบบย่อยอาหารได้รับความเสียหายในช่วงแรก  ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารเหลวที่มีพลังงานสูง เพื่อให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ง่ายขึ้น แต่หากผู้ป่วยที่ผ่าตัดลำไส้มาแล้วเกิดอาการ Dumping Syndrome ควรได้รับการดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ

Posted in อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ | 109 Comments