Tag Archives: polyp

รู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ เนื่องจากพฤติกรรมในด้านความเป็นอยู่และการบริโภคของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน ทำให้มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีแนวโน้มที่การเกิดที่สูงขึ้นมาก ในสหรัฐอเมริกาพบว่า มะเร็งลำไส้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ในประเทศไทยก็มีแนวโน้มไม่ได้แตกต่างกัน ลำไส้ใหญ่เป็นส่วนท้ายสุดของทางเดินอาหาร มีความยาวประมาณ 150-180 เซนติเมตร ส่วนท้ายของลำไส้ใหญ่ ที่มีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เป็นส่วนของลำไส้ตรง และต่อจากลำไส้ตรงจะเป็นทวารหนัก ซึ่งเป็นส่วนท้ายสุดของทางเดินอาหาร หน้าที่หลักของลำไส้ใหญ่ คือ ดูดกลับน้ำจากกากอาหารเหลวให้กลายเป็นกากอาหารที่แข็งขึ้น หรืออุจจาระนั่นเอง

Posted in รู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่ | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น